EdanVouting

EdanVouting to firmą zajmująca się obsługą walnych zgromadzeń i konferencji, jako kolejny etap współpracy została wykonana Strona Internetowa. Strona www wykonana została w technologi HTML5 w pełni dostosowana do urządzeń mobilnych (RWD), projekt strony dostosowany do popularnego systemu CMS Joomla.

Edan Vouting