Grafika Komputerowa - Wizytówka

RockitWorks
Wizytówka

Kolejnym projektem, który towarzyszył zmianom wizerunku firmy był projekt wizytówki.

Data Realizacji: 06.2013

Rockitworks Wizytówka

Dane
Techniczne

TECHNIKA WYKONANIA:

Illustrator
strzałka do góry