Grafika Komputerowa - Logo

EbsCom
Logo

Współpraca z firmą EbsCom rozpoczęła się od zmiany logo, projektując nowe logo firmy, klientowi zależało na nowoczesnym znaku profesjonalnej firmy informatycznej.

Data Realizacji: 09.2014

EbsCom Logo

Dane
Techniczne

TECHNIKA WYKONANIA:

Illustrator
strzałka do góry